Приказката: Бънджи - махало

mahaloСкок с бънджи-махало (за лица над 6 години)
 
Най-адреналиновата атракция в Парк "Приказката".  Скачащият до последния момент не разбира какво му се случва. Системата на бънджито е изградена от въжета, издържащи близо 3 тона, дублирани с метални въжета с дебелина 10 мм.  

Остава и аниматорите да знаят какво правят ...